Sanace vlhkého zdiva

 
Sanace vlhkosti - provádíme komplexní sanaci vlhkého zdiva, několika způsoby na základě požadavků investora a vhodnosti použití. Realizujeme metody podřezáním zdiva, chemickou i tlakovou injektáží, popř. naražením nerezových plechů do zdiva v případech, kde nelze uvedené metody použít.
 
  - zděných budov z cihelného, kamenného, smíšeného zdiva a betonu
  - podlahových, stěnových a stropních konstrukcí
  - sanace objektů i pod úrovní terénu (sklepy)
 
Systém tlakových chemických injektáží je určen pro následující typy poruch a vad konstrukcí
 
    - dodatečné vytvoření vodorovné a svislé hydroizolace zdiva
    - opravy špatně provedených izolací a hydroizolací u nových staveb
    - zamezení prosaků v betonových konstrukcích
 
Podřezávání zdiva řetězovou pilou - patří mezi přímé mechanické metody sanace vlhkého zdiva a je možno ji použít pro provedení dodatečné izolace zdiva. Do řezu se vkládá kvalitní PE fólie, která se zaklinuje plastovými klíny různých tlouštěk a spára se vyplní tlakově maltovou směsí.
 
Podřezávání diamantovým lanem - technologický postup vkládání izolace je obdobný jako u strojního podřezání. K řezu se používá stroj s diamantovým lanem. Této metody se užívá v případě problémových konstrukcí, jako je smíšené zdivo, kámen a beton ve zdivu.
        
Tlaková injektáž - tato metoda spočívá v navrtání zdiva ve sklonu tak, aby vrty protly ložné spáry cihel. Do předvrtaných děr se vloží a upevní injektážní pakry. Na pakry se připojí vysokotlaká hadice injektážního čerpadla. Poté se pod určitým tlakem, který je nedestruktivní tlačí jednosložkové nebo dvousložkové pryskyřice, která se v konstrukci roztahuje za vlhkostí a přitom nabývá na svém objemu. Dochází tak k vyplňování prostoru ve spárách zdiva a cihly ve zdivu obaluje. Tímto způsobem se vytvoří bariéra proti vzlínající vlhkosti. Tlaková injektáž se může provést pomocí silikonových gelů a dalších mikroemulzní.
 
Nerez plechy - jako dodatečná izolace zdiva je velmi kvalitní metoda pro ochranu Vašeho objektu
 
  - nerezový chrom-niklocelový
  - nerezový molybdenocelový
 
Ocelové vlnité nerez plechy jsou vráženy do zdiva vibračním zařízením pod určitým tlakem. Plechy jsou k sobě spojovány ohyby, které jsou na delších stranách desky. Životnost izolace při této metodě je 90 až 140 let. Tento způsob izolace je vhodný pro nekompaktní zdivo nebo pro zdivo, které je vyplněno sypkým materiálem. Naopak u kamenného nebo smíšeného zdiva je tato metoda vyloučená.
 
Chemická injektážní clona - tuto metodu můžeme provést za předpokladu, že zdivo není ještě zavlhlé natolik, aby nepřijalo injektovanou látku. Vrty se provádí v horizontální linii ve vzdálenosti 1012 cm od sebe, v závislosti na nasákavosti podkladu. Vrty se provádí šikmo směrem dolů pod úhlem 30°- 45° v případě samovolné injektáže, a pod úhlem 15°- 30° v případě injektáže pod tlakem. Injektážní clonu provádíme silan-siloxanovým, silikonovými nebo silikátovými mikroemulzemi. Tato metoda vytváří bariéru proti kapilárnímu vzlínání vlhkosti. Schématický obr. viz níže.
 
Technologie a speciální hydroizolační a sanační práce realizujeme ve spolupráci s RB IZOL s.r.o., Na Kopci 327/3a, 735 64 Havířov - Dolní Suchá
 
Nabízíme Vám trvalé vyřešení problémů spojených s vlhkým zdivem provedením dodatečné hydroizolace zdiva metodou chemických tlakových injektáží. V případě bližších informací a žádosti o vypracování cenové kalkulace nás můžete kdykoliv kontaktovat.