Těsnění a průniky vody

Utěsnění a izolace sklepů - jedná se o utěsnění a izolace objektů pod úrovní terénu např. sklepní prostory. Dovedeme zajistit nepropustnost z pozitivní i negativní strany tlaku vody. Konstrukce může být z betonu i z cihly.  Dále také provádíme utěsnění  nádrží a jímek. Utěsnění dilatační spáry a cihelného zdiva. Taktéž provedeme Izolaci výtahové šachty.
     
 Těsnění prostupů  -  jedná se o utěsnění prostupů kabelů, chrániček, PE potrubí, ocelového potrubí, betonových rour průchozí železobetonovou konstrukcí, i pod tlakem vody.
            
Technologie a speciální hydroizolační a sanační práce realizujeme ve spolupráci s RB IZOL s.r.o., Na Kopci 327/3a, 735 64 Havířov - Dolní Suchá
 
Nabízíme Vám trvalé vyřešení problémů spojených s vlhkým zdivem provedením dodatečné hydroizolace zdiva metodou chemických tlakových injektáží. V případě bližších informací a žádosti vypracování cenové kalkulace nás můžete kdykoliv kontaktovat.